آرم گواهی

مهندس احسان کروجی

گواهی می‌شود

آموزش CSS

را به شکل موفقیت آمیز و آنلاین مشاهده کرده است.

این گواهی تنها برای مشاهده کامل دوره به شکل آنلاین، برای کاربر صادر شده و به این معنی است که کاربر به شکل آنلاین جلسات دوره مورد نظر را از طریق وبسایت راکت مشاهده کرده است، البته از طرف کاربر اقدام لازم برای اخذ تاییدیه کسب مهارت فنی از تیم راکت انجام شده است وکاربر دارای تاییدیه کسب مهارت است.

زمان صدور گواهی : ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
امضای مدیریت راکت امضا
وضعیت تایید فنی : دارای تاییدیه فنی کسب مهارت
شماره گواهی ( برای اعتبارسنجی گواهی ) : 8cd6a2c2-eb12-43ed-97f0-e7ee56398098